Vizija

Pojma varnosti v prometu ni mogoče obravnavati ločeno od ostalih kategorij, ki karakterizirajo sodoben promet. Zlasti ne gre prezreti ekonomskih činiteljev, ki jih v prometu pooseblja hitrost transporta ljudi in dobrin, poraba energije in vpliv prometa na okolje. V današnjem času prometne varnosti ni mogoče več zagotavljati z omejevanjem hitrosti udeležencev v prometu, saj to ekonomsko ni upravičeno. Potrebne so rešitve, ki zagotavljajo hitro odvijanje prometa pri sprejemljivi varnosti. Takšen pristop zahteva ustrezna znanja in nabor informacij, ki omogočajo aktivno in stalno izboljševanje prometne varnosti.