O IAR inštitutu ...

Inštitut za raziskavo prometnih nezgod in varnost v prometu (IAR) je neodvisna specializirana inštitucija, ki se ukvarja s cestnim prometom in posledično z vsemi činitelji cestnega prometa (prometna infrastruktura, vozila, ljudje udeleženi v prometu), zlasti pa z varnostjo v prometu in s tem povezanim fenomenom prometnih nesreč. Inštitut premore širok spekter vrhunskega znanja in opreme, ki omogoča podajanje različnih tehničnih rešitev s področja prometne infrastrukture, vozil v cestnem prometu in s področja rekonstrukcije prometnih nesreč. Inštitut lahko izvede tudi najzahtevnejše eksperimentalne in numerične analize s področja mehanike konstrukcij, biomehanike, kot tudi zahtevne numerične analize vezane na reševanje inverznih matematičnih problemov, ki se pojavijo zlasti pri rekonstrukciji gibanja vozil in ljudi na osnovi zavarovanih materialnih sledi.