Projekti

V sodelovanju s partnerji smo in še vedno delujemo pri različnih mednarodnih projektih katerih namen je celostno obravnavati problematiko varnosti vozil in varnosti prometne infrastrukture v cestnem prometu. V okviru sodelovanja pri mednarodnih projektih skupaj z ostalimi partnerji razvijamo nova znanja in spoznanja, ki omogočajo razvoj učinkovitega (zlasti hitrega in energijsko nepotratnega) prometa, ki je tudi sprejemljivo varen, hkrati pa je na osnovi novih spoznanj in znanj prometno varnost mogoče aktivno in stalno izboljševati. Znanje znamo zelo hitro in učinkovito prenesti v prakso.