Osebje

Na inštitutu deluje zbrana skupina strokovnjakov različnih strok, ki sicer že vrsto let sodelujejo s sodišči v Sloveniji. Osebje inštituta premore vrhunsko znanje in izkušnje s področja rekonstrukcije prometnih nesreč, analize vpliva prometne infrastrukture na posledice prometnih nesreč, kot tudi biomehanske analize in strokovne medicinske ocene dejanskega poškodbenega stanja ljudi, ki so bili udeleženi v prometni ali kakšni drugi nesreči. Osebje se neprestano izobražuje. Rečemo lahko, da premoremo posameznike, ki ne samo da spremljajo najnovejša dogajanja in spoznanja s področja stroke, ampak so tisti, ki nova znanja in spoznanja tudi ustvarjajo.