Numerične analize – Računski center

Numerične analize so poleg eksperimentalnega dela oziroma eksperimentalnih analiz ključne za izvedbo vsake inženirske analize. Inštitut razpolaga s programsko opremo, ki omogoča izvedbo najzahtevnejših numeričnih analiz iz naslednjih področij:

  • Numerična analiza na osnovi sistemov teles (Multibody dynamic analysis)
  • Numerična analiza na osnovi metode končnih elementov (Finite element method analysis)
  • Numerična analiza dinamike tekočin (Computer Fluid Dynamics)
     

Inštitut ima računski center opremljen z ustrezno strojno opremo, kjer je mogoče z uporabo zelo zmogljivih računalnikov v kratkem času reševati zelo zahtevne in obsežne numerične naloge, ki izvirajo iz različnih vrst numeričnih analiz, ki jih je potrebno izvesti, da bi rešili nek inženirski problem.