Medicinska mnenja

Zdravnik izvedenec medicinske stroke na podlagi

  • opisa dogodkov,
  • opisa poškodb,
  • zdravniškega pregleda,
  • pregleda zdravstvene in slikovne dokumentacije,
     

izdela oziroma poda

  • opis in oceno razsežnosti poškodb,
  • oceno poteka zdravljenja,
  • oceni uspešnost oziroma posledice zdravljenja.