Mediacija

Sprti stranki ali stranki, ki rešujeta določen spor lahko spor rešujeta tudi tako, da prostovoljno poskušata poiskati rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Gre za alternativno oziroma tako imenovano mediativno reševanje spora, ki ga praviloma usmerja tretji, torej mediator. Pri reševanju določenih sporov je ključnega pomena zelo natančno ugotoviti materialna dejstva v zvezi z obravnavanim spornim dogodkom (npr. prometno nesrečo). Le natančna opredelitev materialnega stanja je namreč tista, ki omogoča sprtima stranema spoznati in sprejeti tiste argumente, ki bodo na koncu omogočali sporazum strani in posledično sporazumno rešitev spora.

Inštitut s svojim tehničnim znanjem in tehničnimi zmožnostmi gotovo lahko zelo natančno oceni materialno stanje neke zadeve (evaluativna mediacija), ki je predmet spora dveh ali več strank. V tem smislu lahko inštitut natančno ugotovi materialno stanje zadeve z izvedbo ustreznih inženirskih, eksperimentalnih in numeričnih analiz, ter na ta način razvije in predlaga tehnično rešitev, ki je praktično že tudi rešitev problema kot takega.