Inženirske analize

Usposobljena ekipa inženirjev s pomočjo sodobne merilne tehnike in ustreznih matematičnih modelov izvaja najzahtevnejše inženirske analize iz naslednjih področij:

  • Statične in dinamične analize konstrukcij
  • Analize s področja fizike trka
  • Napetostno-deformacijske analize konstrukcij
  • Interakcije konstrukcij in fluida (vpliv vodnih tokov in vetra na konstrukcije)
  • Analiza poškodb in poškodbenih stanj konstrukcij
  • Biomehanske analize
  • Inverzne inženirske analize
  • Optimizacija konstrukcij s pomočjo metod matematičnega programiranja
  • Fotometrične analize