Eksperimentalne analize – Laboratorij

Izvedemo lahko meritve dinamike gibanja vozil, dinamike trčenja vozil, meritve na prometni infrastrukturi vključno z meritvami dinamike inženirskih konstrukcij kot tudi meritve dinamike gibanja biomehanskih struktur. Oglede, meritve in/ali eksperimente izvajajo usposobljeni in izkušeni inženirji, ki se v stroki neprestano izobražujejo.

Inštitut ima vrhunsko opremljen laboratorij, ki omogoča izvedbo vseh vrst meritev in eksperimentov v laboratorijskih pogojih in na terenu. Naš laboratorij je med drugim popolnoma opremljen za izvedbo slikovnega spremljanja hitrega gibanja s pomočjo hitrotekočih kamer, ki zmorejo posneti več tisoč posnetkov v sekundi in tako razkriti podrobnosti, ki jih s prostim očesom sicer ni mogoče opaziti.