image1 image2 image3 image4 image5 image6

IAR institut

Institut za istraživanje saobraćajnih nesreća i sigurnost cestovnog saobraćaja je osnovao tim stalnih sudskih vještaka sa područja saobraćaja (cestovni saobraćaj i istraživanje saobraćajnih nesreća) i medicinske struke. Suosnivač je institut za sigurnost vozila (VSI) sa tehničkog univerziteta u Gracu.

Okupljeni stručnjaci, koji dugi niz godina surađuju sa sudovima u Sloveniji, nude vrhunsko znanje i iskustvo s područja rekonstrukcije saobraćajnih nesreća, analize uticaja transportne infrastrukture na posljedice nesreće, kao i biomehaničke analize i stručne medicinske ocjene stupnja povreda ljudi koji su bili uključeni u saobraćajnu nesreću. Treba napomenuti da institut raspolaže vrhunskim računarima (hardver), te programskom i mjernom opremom. Institut i pojedinci koji rade tu su sudjelovali u međunarodnim projektima sa područja sigurnosti saobraćaja, sigurnosti vozila, biomehanike i medicine.

Korisnicima na sudovima nudimo novu i jedinstvenu mogućnost, a to je da na jednom mjestu dobiju mišljenja različitih struka, koja su potrebna u nekom sudskom postupku. S tim se štedi dragocjeno vrijeme jer sudski spis nije potrebno slati na različite adrese. Sa primjerno pripremljenom odredbom, sva potrebna stručna mišljenja i vještačenja, će biti urađena u propisanom roku.

Svim pravnim i fizičkim licima, koji u različitim postupcima traže svoja prava, nudimo vrhunsko znanje i iskustvo, s pomoću kojih objektivno predočavamo materijalno stanje činjenica i time omogućavamo licu da se primjereno pozove na svoja prava u kaznenim i građanskim sudskim predmetima, te u postupcima vansudske nagodbe ili posredovanja.