image1 image2 image3 image4 image5 image6

IAR inštitut

Inštitut za raziskavo prometnih nezgod in varnost v cestnem prometu je ustanovila skupina stalnih sodnih izvedencev s področja prometa (cestni promet in raziskave prometnih nezgod) in s področja medicinske stroke. Soustanovitelj je tudi Vehicle Safety Institute (VSi) iz Tehnične Univerze v Gradcu.

Zbrana skupina strokovnjakov, ki sicer že vrsto let sodeluje s sodišči po Sloveniji ponuja vrhunsko znanje in izkušnje s področja rekonstrukcije prometnih nesreč, analize vpliva prometne infrastrukture na posledice prometnih nesreč, kot tudi biomehanske analize in strokovne medicinske ocene dejanskega poškodbenega stanja ljudi, ki so bili udeleženi v prometni nesreči. Potrebno je omeniti, da inštitut razpolaga z vrhunsko računalniško (strojno), programsko in merilno opremo. Inštitut in posamezniki ki delujejo na inštitutu so vpeti tudi v mednarodne projekte s področja varnosti v prometu, področja varnosti vozil, biomehanike in medicine.

Uporabnikom storitev na sodiščih ponujamo novo in edinstveno možnost v Sloveniji, ko lahko mnenja različnih strok, ki so potrebna v nekem sodnem postopku, dobijo na enem mestu. S tem prihranijo dragocen čas, saj sodnega spisa ni potrebno več pošiljati na različne naslove. S primerno pripravljeno odredbo, lahko v odrejenem roku poskrbijo za vsa izvedenska mnenja, ki so po presoji sodišča v predmetni zadevi potrebna.

Vsem pravnim in fizičnim osebam, ki v različnih postopkih uveljavljajo svoje pravice, ponujamo vrhunsko znanje in izkušnje, s pomočjo katerih strankam objektivno predočimo dejansko materialno stanje zadeve in jim s tem omogočimo na primeren način uveljavljati pravice tako v kazenskih, kot tudi pravdnih zadevah na sodiščih in v postopkih izvensodne poravnave oziroma mediacije.